Zaloguj się aby zobaczyć całość
5/5 (1)

Employer choosing the right workerBadanie eyetrackingowe CV, przeprowadzone przez Pracuj.pl wśród rekruterów, miało za zadanie sprawdzić, które elementy życiorysów są najbardziej istotne dla HR-owców prowadzących rekrutacje i jak wiele uwagi tym elementom poświęcają. Co okazało się najważniejsze przy ocenie kandydata?

 

Dobrze przygotowane CV jest kluczem do sukcesu w pierwszym etapie rekrutacji i stanowi przepustkę do dalszych rozmów z potencjalnym pracodawcą. Dlatego Pracuj.pl zbadał preferencje rekruterów odnośnie nadsyłanych dokumentów aplikacyjnych. Wykorzystano nowoczesną metodę badawczą – eyetracking. Polega ona na śledzeniu uwagi wzrokowej badanego. Profesjonalni rekruterzy przeanalizowali i wytypowali najlepsze CV. W trakcie badania dokonano ponad 200 pomiarów. Analiza eyetrackingowa pozwoliła rzetelnie sprawdzić, które elementy CV faktycznie przykuwają uwagę specjalistów HR.

 

 

Doświadczenie na pierwszym miejscu

 

Wyniki badania pokazały, że rekruterzy rozpoczynają analizę CV od informacji o doświadczeniu zawodowym. Wzrok 45% badanych w pierwszej kolejności został skierowany na ten obszar dokumentu. Najwięcej ich uwagi pochłaniały trzy najnowsze pozycje doświadczenia.

 

Potwierdziło to zasadę, że w tej sekcji warto stosować chronologię odwróconą i na początku wymieniać najświeższe doświadczenia.

 

Kolejnymi obszarami, na które padał wzrok rekrutera, były:

– dane osobowe,

– wykształcenie,

– umiejętności.

Nowy obraz (1)

Kolejność czytania CV przez rekruterów

 

Zanim CV zostanie odrzucone

 

Doświadczenie było również ostatnią sekcją czytaną przez rekruterów przed odrzuceniem kandydata. Blisko 45% badanych wróciło do tych informacji przed podjęciem decyzji o jego wykluczeniu z rekrutacji. Świadczy to o tym, że właśnie przebieg naszej kariery jest najważniejszą częścią CV, która ostatecznie zaważy na dalszym udziale w procesie rekrutacyjnym.

 

W zatwierdzonych CV czas poświęcony analizie doświadczenia zawodowego był dłuższy. Ponadto, w grupie odrzuconych CV znacznie mniej rekruterów analizowało sekcję umiejętności. Potwierdza to wniosek, że kluczowe jest doświadczenie kandydata. Dopiero gdy jest odpowiednie, rekruterzy poświęcają czas na analizę umiejętności.

 

 

 

Dlaczego warto użyć sprawdzonego szablonu CV?

 

CV utworzone za pomocą Kreatora CV Pracuj.pl były szybciej oceniane od wersji autorskich (przygotowanych samodzielnie przez kandydatów), zawierających te same informacje o osobie biorącej udział w rekrutacji. Czas poświęcany na analizę CV z Kreatora był blisko 10% krótszy niż dla wersji autorskich. Skrócony czas eksploracji wynika z lepszej organizacji layoutu w dokumentach stworzonych na bazie szablonów z Kreatora CV. Świadczy to o większej czytelności i przejrzystości tak skonstruowanych życiorysów. Użycie Kreatora porządkuje informacje, co zmienia kolejność zapoznawania się z profilem kandydata.

 

CV stworzone z użyciem Kreatora CV Pracuj.pl, mimo że było analizowane krócej, na dłużej skupiało uwagę rekruterów na kluczowej dla nich sekcji dotyczącej doświadczenia zawodowego. W tak przygotowanym dokumencie aż 64% pierwszych spojrzeń padało na tą sekcję, podczas gdy w CV autorskich jest to zaledwie 26%. CV z Kreatora zdecydowanie silniej eksponuje doświadczenie, podczas gdy autorskie wersje skupiają uwagę na danych osobowych oraz wykształceniu, znacznie mniej istotnych dla rekruterów.

 

Badanie eyetrackingowe CV przeprowadzone wśród rekruterów na zlecenie Pracuj.pl przez ośrodek badawczy Bioscope. Celem badania było sprawdzenie sposobu selekcji materiałów aplikacyjnych (CV) przez rekruterów. W badaniu udział wzięło 21 specjalistów ds. HR. Do zbierania pomiarów użyto eyetrackerów – urządzeń śledzących uwagę wzrokową badanego. Przetestowano 60 CV w wersji autorskiej (przygotowanych samodzielnie przez kandydatów) oraz 60 CV w wersji utworzonej poprzez Kreator CV Pracuj.pl.
 
Więcej informacji i pełen raport „CV okiem rekuterów” omawiający wyniki badania eyetrackingowego CV: http://www.pracuj-dla-mediow.pl/pr/295318/w-cv-postaw-na-doswiadczenie

 

Skorzystaj z bezpłatnego Kreatora CV i stwórz przejrzysty i profesjonalny dokument!

Nowy obraz (4)


Autor wpisu: admin